Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Slideshow "Con Có Một Tổ Quốc"

Tác giả: 
Phạm Trung

 

Thơ: ĐHY Nguyễn Văn Thuận
Nhạc: Phạm Trung
Trình bày: Bích Hiền & Minh Khoa

See video