Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương Trình Cầu Nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương, số mới, đơn giản: 1-646-307-1690

29/11/2017 - 30/11/2017

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

   

- Cầu nguyện Ngày 01/27/2017    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/20/2017    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/13/2017    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/06/2017    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/30/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/23/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/16/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/09/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/02/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/25/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/18/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/11/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/04/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/28/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/21/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/14/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/07/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/30/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/23/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/15/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/09/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/02/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/26/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/19/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/12/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/05/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/29/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/22/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/15/2016    Download mp3

 

- Cầu nguyện Ngày 07/08/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/01/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/24/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/17/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/10/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/03/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/27/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/20/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/13/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/06/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/29/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/22/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/15/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/08/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/01/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/25/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/18/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/11/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/04/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 02/26/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 02/19/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 02/12/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 02/05/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/29/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/22/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/15/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/08/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/01/2016    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/25/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/18/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/11/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/04/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/27/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/20/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/13/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/06/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/30/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/23/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/16/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/09/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/02/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/25/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/18/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/11/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/04/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/28/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/21/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/14/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/07/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/31/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/24/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/17/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/10/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/03/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/26/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/19/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/12/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/05/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/29/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/22/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/15/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/08/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/01/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/24/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/17/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/10/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/03/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/27/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/20/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/13/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/06/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 02/27/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 02/20/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 02/13/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 02/06/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/30/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/23/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/16/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/09/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 01/02/2015    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/26/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/19/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/12/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 12/05/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/30/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/21/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/14/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 11/07/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/31/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/24/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/17/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/10/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 10/03/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/26/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/19/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/12/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 09/05/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/29/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/22/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/15/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/08/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 08/01/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/18/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/11/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 07/04/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/27/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/20/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/13/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 06/06/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/30/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/16/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/09/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 05/02/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/25/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/18/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 04/04/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/28/2014    Download mp3

- Cầu nguyện Ngày 03/21/2014    Download mp3

 

CHUỖI HẠT VÀ TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

   

- Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa     Download mp3

- Lời Dẫn Nhập Tuần Cửu Nhật           Download mp3

   

       - Ngày thứ nhất –    Thứ Sáu Tuần Thánh     –  Cầu cho nhân loại, đặc biệt cho tội nhân,
                                                          Download mp3

 - Ngày thứ hai  – Thứ Bảy Tuần Thánh –  Cầu cho linh hồn các linh mục và tu sỹ.
                                                          Download mp3

- Ngày thứ ba – Chúa Nhật Phục Sinh –  Cầu cho các linh hồn đạo đức và trung tín.
                                                          Download mp3

- Ngày thứ tư – Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh –  Cầu cho những kẻ vô thần và ngoại giáo.
                                                          Download mp3

- Ngày thứ năm – Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh –  Cầu cho các linh hồn ly giáo và lạc giáo.
                                                          Download mp3

- Ngày thứ sáu – Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh –  Cầu cho các linh hồn hiền lành, khiêm nhường và linh hồn các trẻ thơ.
                                                          Download mp3

- Ngày thứ bảy – Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh –  Cầu cho các linh hồn sùng kính và tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
                                                          Download mp3

- Ngày thứ tám – Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh –  Cầu cho các linh hồn trong Luyện ngục.
                                                          Download mp3

- Ngày thứ chín – Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh –  Cầu cho các linh hồn nguội lạnh.
                                                          Download mp3

 

 

Download/Nghe Toàn Bộ 300 Bài Giảng LTXC - Lm Giuse Trần Đình Long.

 

-CD1: Bài 01-60 (Gồm Volume 1. 2. 3) của Toàn Bộ 300 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa - Lm Giuse Trần Đình Long.

 

-CD2: Bài 61-120 (Gồm Volume 4. 5. 6) của Toàn Bộ 300 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa - Lm Ciuse Trần Đình Long.

 

-CD3: Bài 121-180 (Gồm Volume 7. 8. 9) của Toàn Bộ 300 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa - Lm Giuse Trần Đình Long.

 

-CD4: Bài 181-240 (Gồm Volume 10. 11. 12) của Toàn Bộ 300 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa - Lm Giuse Trần Đình Long.

 

-CD5: Bài 241-300 (Gồm Volume 13. 14. 15) của Toàn Bộ 300 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa - Lm Giuse Trần Đình Long.