Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
20_LayThanhLinhTinhYeu Không Không
18_TronTraiTimCon Không Không
17_ChuaNhanTu Không Không
15_OiLayCha Không Không
11_CamTaTinhCha Không Không
10_LayChaConXinMuon Không Không
09_BaoNamXaBuoc Không Không
08_GiesuNgaiLaLoiHua Không Không
07_LoiHatYeuThuong Không Không
06_NgoiKhenGiaVe Không Không
05_TuHungDong Không Không
04_KinhDangCha Không Không
CD Ngợi Ca Lòng Thương Xót Không Không
Xin Mẹ Chữa Lành dịch Corona Phạm Trung Không
Nhạc: Tôn vinh Mẹ Tàpao Tuấn Kim Không
Mp3: Đời Con Cần Chúa Lê Anh Không
Mp3: Con Đi Tìm Bình An Lê Anh Không
Nhạc: Lòng Thương Xót Chúa Tuấn Kim Không
Nhạc: Hoa trắng dâng Mẹ Không
Nhạc: Chào Mẹ con về Tuấn Kim Không