Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
Người Mẹ yêu dấu Người Mẹ yêu dấu Lm Bùi Trọng Khẩn Thu Trang Không Không
Người Thầy của tôi Lm Bùi Trọng Khẩn Dzoãn Minh Không Không
Nhớ công cha Lm Bùi Trọng Khẩn Thanh Ngọc Không Không
Lời của mẹ Lm Bùi Trọng Khẩn Nhật Tân Không Không
Nhớ về nghĩa mẹ Lm Bùi Trọng Khẩn Hợp ca Không Không
Cha tôi Lm Bùi Trọng Khẩn Nhật Tân Không Không
Ru mẹ giấc ngủ ngàn thu Lm Bùi Trọng Khẩn Thanh Bình Không Không
Tấm lòng chúng con Lm Bùi Trọng Khẩn Hợp ca Không Không
Nhớ về cội nguồn 2 Lm Bùi Trọng Khẩn Mai Hậu Không Không
Nhớ về cội nguồn 1 Lm Bùi Trọng Khẩn Mai Hậu Không Không
Cha vẫn bên con Lm Bùi Trọng Khẩn Thanh Bình Không Không
Tình của Mẹ Lm Bùi Trọng Khẩn Thanh Bình Không Không
Hình bóng Mẹ Lm Bùi Trọng Khẩn Đức Luyến Không Không
Xin đừng bỏ con Lm Bùi Trọng Khẩn Không Không
Thiên Chúa Yêu Trần Thế Lm Bùi Trọng Khẩn Không Không
Thập Tự đối với con Lm Bùi Trọng Khẩn Không Không
Mẹ của quê hương con Lm Bùi Trọng Khẩn Hạnh Nguyên Không Không
Gặp Chúa trên quê hương Lm Bùi Trọng Khẩn Hồng Quân Không Không
Vững bước theo Thầy Lm Bùi Trọng Khẩn Hợp ca Không Không
Đời con có Chúa Lm Bùi Trọng Khẩn Hạnh Nguyên Không Không