Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
15-Mong con quay về Không Không
14-Mẹ còn đứng đó Không Không
13-Lời vọng tình yêu Không Không
12-Lời kinh nguyện trầm Không Không
11-Lời cầu thống hối Không Không
10-Lạy Cha thứ tha Không Không
09-Lạy Cha nếu có thể 09-Lạy Cha nếu có thể Không Không
08-Kinh chay Không Không
07-Kiếp cỏ hoang Không Không
06-Hãy xé lòng Không Không
05-Hãy trở về Không Không
04-Giờ tử nạn Không Không
03-Giọt lệ trong lời kinh Không Không
02-Giêsu Giêsu Không Không
Thánh Ca Mùa Chay 2 Không Không
20-Đường Thập tự Không Không
19-Dưới chân Thập tự Không Không
18-Dâng lời ăn năn Không Không
17-Con nay trở về Không Không
16-Con đường Chúa đã đi qua Không Không