Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
Mẹ ơi xin thương cứu Teresa Hoàng Hà Không
Mẹ Mễdu Không
Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam Không
Mp3: Đời Con Cần Chúa Lê Anh Không
Mp3: Con Đi Tìm Bình An Lê Anh Không
Máu thắm da vàng Lm Bùi Trọng Khẩn Tạ Minh Tâm Không Không
Mẹ của quê hương con Lm Bùi Trọng Khẩn Hạnh Nguyên Không Không
Mưa hạt cứu rỗi Không Không
Muôn lời chúc tụng Ca đoàn St Paul Ca đoàn St Paul Không Không