Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
Về bên Mẹ Lavang Không
Vì Ngài yêu con Lòng Cha từ bi thương xót thiết tha. Lòng Không Không
Vững bước theo Thầy Lm Bùi Trọng Khẩn Hợp ca Không Không