Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
Xin cho con yêu Chúa Lm Xuân Hy Vọng Không
Xin Mẹ đồng hành Lm Xuân Hy Vọng Không
Xin Mẹ Chữa Lành dịch Corona Phạm Trung Không
Xin Mẹ ôm trọn đời con Mp3 LêAnh _ Việt Thắng Không
Xin vác lấy Thập Giá Đỗ Vy Hạ Như Mai Không Không
Xin đừng bỏ con Lm Bùi Trọng Khẩn Không Không