Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
17-Alleluia, hãy hát mừng Chúa Không Không
16-Trên đường Emau Không Không
15-Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại Không Không
14-Đàn lên Chúa đã khải hoàn Không Không
13-Bà Maria ơi Không Không
12-Hoan ca Phục Sinh Không Không
11-Hôm nay là ngày Chúa đã lập ra Không Không
10-Vang lên muôn lời ca 2 Không Không
09-Chúa thống trị Không Không
08-Nếu hạt lúa mì không thối đi Không Không
07-Này người ngủ mê Không Không
06-Con hãy nhớ rằng Không Không
05 Mừng Vượt qua, Chúa yêu thương dân Người Không Không
04 Dân Chúa hỡi Không Không
03 Alleluia hợp xướng Không Không
02 Vang lên muôn lời ca Không Không
CD Thánh Ca Phục Sinh Không Không
Lạy linh hồn Chúa Kitô Mp3 Lê Anh Không
Tình Thập Tự MP3 Lê Anh Không
45-Chúa cho ta Không Không