Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
19-Dạy tỉnh thức Không Không
18-Để Chúa đến Không Không
17-Trời cao hỡi Không Không
16-Nguyện trời cao Không Không
15-Xin đổ sương mai Không Không
14-Trời cao Không Không
13-Trời gieo sương xuống Không Không
12-Hỡi dân Sion Không Không
11-Đợi trông Không Không
10-Lời vọng Không Không
09-Tình tự lưu đày Không Không
08-Nguyện mùa vọng Không Không
07-Này dân Sion Không Không
06-Mong chờ Giêsu Không Không
05-Ngàn mây ơi Không Không
04-Mưa Vị công chính Không Không
03-Hãy vùng đứng Không Không
02-Trông đợi Không Không
CD Hợp tuyển Thánh ca Mùa Vọng Không Không
Là muối là men Lm Minh Anh Không