Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
29-Tình thức và cầu nguyện Không Không
28-Nào cùng vui lên Không Không
27-Nguyện cầu Mùa Vọng Không Không
26-Dọn đường đón Chúa Không Không
25-Mong chờ Chúa đến Không Không
24-Chúa đã gần bên Không Không
23-Trông chờ Chúa đến Không Không
22-Trời cao hỡi Không Không
21-Hãy dọn đường cho Chúa Không Không
20-Trong rừng sâu Không Không
19-Dạy tỉnh thức Không Không
18-Để Chúa đến Không Không
17-Trời cao hỡi Không Không
16-Nguyện trời cao Không Không
15-Xin đổ sương mai Không Không
14-Trời cao Không Không
13-Trời gieo sương xuống Không Không
12-Hỡi dân Sion Không Không
11-Đợi trông Không Không
10-Lời vọng Không Không