Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
09-Tình tự lưu đày Không Không
08-Nguyện mùa vọng Không Không
07-Này dân Sion Không Không
06-Mong chờ Giêsu Không Không
05-Ngàn mây ơi Không Không
04-Mưa Vị công chính Không Không
03-Hãy vùng đứng Không Không
02-Trông đợi Không Không
CD Hợp tuyển Thánh ca Mùa Vọng Không Không
Là muối là men Lm Minh Anh Không
Họ hết rượu rồi Lm Minh Anh Không
Nhạc: Tấm Bánh Nhỏ Phạm Trung Không Không
Nhạc: Mùa hoa Đức Mẹ Trầm Thiên Thu Không
Nhạc: Ôi Lòng Thương Xót siêu nhiên Lê Anh Không Không
Nhạc: Như một sự tình cờ Lê Anh Không
42-Chiên của ta đã bị tế sinh Không Không
41-Vì Chúa đã phục sinh Không Không
40-Chúa khởi thắng Không Không
39-Làm sao dám mơ Không Không
38-Cùng nhau ta hát Alleluia Không Không