Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
27-Cùng nhau ta hát khúc ca Không Không
26-Chúa đã phục sinh Không Không
25-Chúa khải hoàn vinh thắng Không Không
24-Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên Không Không
23-Hân hoan ngợi khen Chúa Không Không
22-Chúa đã sống lại Không Không
21-Nhịp nhàng chân bước Không Không
20-Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên Không Không
19-Ngài là Thiên Chúa Tể Không Không
18-Chúa khải hoàn Không Không
17-Alleluia, hãy hát mừng Chúa Không Không
16-Trên đường Emau Không Không
15-Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại Không Không
14-Đàn lên Chúa đã khải hoàn Không Không
13-Bà Maria ơi Không Không
12-Hoan ca Phục Sinh Không Không
11-Hôm nay là ngày Chúa đã lập ra Không Không
10-Vang lên muôn lời ca 2 Không Không
09-Chúa thống trị Không Không
08-Nếu hạt lúa mì không thối đi Không Không