Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kitô hữu trên toàn thế giới bước ra khỏi nhà của mình trong tình liên đới với những người bị bách hại

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Kitô hữu trên toàn thế giới bước ra khỏi nhà của mình trong tình liên đới với những người bị bách hại

 

 

Đối với nhiều Kitô hữu bị đàn áp, những hạn chế đối với các cuộc tụ họp tôn giáo không bị giới hạn trong những trường hợp phong tỏa hiện tại. Đó là lý do tại sao Tổ chức “Release International” mời các Kitô hữu khắp mọi nơi tham dự một sự kiện trực tiếp trên Facebook kéo dài 30 phút, vào Chúa Nhật, ngày 24 tháng 5. Nó được gọi là “All Out For God.”

 

Andrew Boyd, Tổ chức “Release International”:

“Phong tỏa là một cơ hội tuyệt vời để đưa sự hiệp nhất của chúng ta với Giáo hội bị đàn áp lên một cấp độ hoàn toàn mới. Release International đang kêu gọi tất cả những ai thích tự do đức tin bước ra khỏi nhà của chúng ta và cầu nguyện với những người bị ách hại.”

 

Paul Robinson, Lãnh đạo tối cao “Release International”:

“Đối với một số Kitô hữu trên khắp thế giới, sự an nhiên của một ngôi nhà thờ không bao giờ là một lựa chọn. Chúng có thể trả giá rất đắt, rất dễ thấy hoặc bị thiêu rụi vì bị bách hại.”

 

Sự kiện này, bắt đầu lúc 3 giờ chiều, giờ Luân Đôn, vào Chúa Nhật, ngày 24 tháng 5, sẽ gồm có nghi lễ, tường thuật video từ các đối tác toàn cầu của Release International và một thông điệp khích lệ ngắn gọn.

 

Sau đó, những người tham gia sẽ được yêu cầu bước ra khỏi nhà của họ như một cử chỉ đoàn kết có thể hướng về các Kitô hữu thiếu tự do tôn giáo. Những lời cầu nguyện và các hoạt động liên quan đến sự kiện này có thể được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội với hashtag AllOut4God.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn