Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần C

Tên thân nhân Tên người xin
Maria Vũ thị Quỳnh Châu Vũ Thị Quỳnh Châu
Têrêsa Nguyễn Thị Minh Châu Nguyễn Thị Minh Châu
Bạn Maria Mỹ Châu Nguyễn Thanh Việt
Thầy Giuse Phạm Trọng Châu Võ Thị Ái Mỹ
Lm Vincent Phạm Châu TL Nguyễn
Lucia Đặng T Kim Chi Đặng T Ngọc Giàu
Maria Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Thị Kim Chi
Lm Paul Chu Văn Chi Trần Viết Cư
Thầy Giuse Trần Cao Chỉ Nguyễn Trần Trúc Hương
Thầy Jos Trần Chí Vũ Kim Ứng
Trần Văn Chiến Trần Văn Thuận
Nguyễn Chiến Mary Benedict
Vũ Đình Chiến Nguyễn Huân Đinh Tâm