Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ghét

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 


GHÉT

(Cn 6:16-19)

Chúa Trời gớm ghét điều gì?

Con mắt kiêu kỳ, liếc dọc liếc ngang

Điêu ngoa miệng lưỡi, huênh hoang

Hại người vô tội, làm càn, mưu mô

Lòng toan tính chuyện xấu xa

Hướng về điều dữ, lọc lừa, dối gian

Gây xung khắc giữa anh em

Giật dây, thọc gậy, gieo oan cho người

Coi thường Thánh Luật Chúa Trời

Thương xót mọi người, bất kể là ai!

Lạy Ngài, Thiên Chúa muôn loài

Xin cho con biết đúng – sai rạch ròi

Ghét điều Ngài ghét, Chúa ơi!

Làm điều Ngài dạy, suốt đời tín trung

 

TRẦM THIÊN THU