Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần P

Tên thân nhân Tên người xin
Đôminicô Võ Văn Phong Võ Văn Phong
Philipphe Phùng Anh Phi Juse Hoàng Tuấn Anh
Linh Mục Phero Nguyễn Ngọc PHI Giuse Nguyễn Thành Sơn
LM ANRE PHẠM QUANG PHONG Phero Trần Lê Vi
Gioan LÊ QUANG PHƯƠNG Mattheo Trần Lê Quang Vĩnh
LM Giacobe Nguyễn Hồng Phong PHERO Trần Lê Vi
LM Anton Nguyễn Tri Pháp Philipphe Trịnh Quan Vân Hà
LM ANRE TÔN THẤT PHÁI Phero TRAN QUANG VINH
LINH MỤC ANRE TÔN THẤT PHÁI LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG
ANDRE LM PHAM QUANG PHONG Phero Tran Quang Vinh