Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhỏ mà Không Nhỏ

 

 

NHỎ MÀ KHÔNG NHỎ !

 

Mừng kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

       ( Bổn mạng các nơi truyền giáo )

 

Tâm hồn nhỏ bó

Hình thể ốm gầy

Bệnh hoạn tối ngày

Làm được chi đây?!!!

Mà vô tu viện

 

Thật là bất tiện

Nơi chốn tu hành

Những lời quay quanh

Con người nhỏ bé

Nhưng thật không dễ

 

Bắt nạt được em

Để rồi xem xem

Em tu cho biết!

Những lời chì chiết

Của các chị già

 

Em luôn bỏ qua

Không màng chấp nhứt

Em sống thành thật

Cho Chúa  mà thôi !

Để rồi chị coi

Em sẽ nên thánh

 

Quả thật như rằng:

Em thật nhỏ bé

Nhưng Chúa thích thế !

Người sẽ đoái thương

Vậy là có đường

Em sẽ nên thánh

 

Ôi ! Chúa Giêsu

Đấng thật nhân từ

Trở nên nhỏ bé

Từ chính Hình Thể

Đến cả tâm hồn

Của Đấng Chí Tôn

Từ nơi cực Thánh

 

Người đã Đồng Hành

Cùng với nhân loại

Như vậy không phải

Nhỏ bé hay sao?

Chúa từ trên cao

Hạ mình xuống thế

Em đây nhỏ bé

Là chuyện tất nhiên

Cần chi buồn phiền

Là điều vô ích

Chẳng cần châm chích

Chẳng cần âu lo

Xin Chúa ban cho

Tâm hồn nhỏ bé

 

Và cứ như thế !

Thiên Chúa rót đầy

Chẳng chút mảy may

Xin đừng lo sợ

 

Hoa hồng bé nhỏ

Thiên Chúa càng thương

Hoa hồng biểu dương

Tình thương của Chúa

Mỗi ngày em hứa

Yêu Chúa vô cùng

 

Đấng đã tác thành

Loài người, vũ trụ

Lại còn chưa đủ

Người đã xuống trần

Để làm thế nhân

Cứu ai tội lỗi ?!!!

 

Hoa hồng dẫn lối

Yêu Chúa thật nhiều

Yêu biết bao nhiêu !

Tình Chúa quá đỗi!

 

Nay xin chỉ lối

Cho chúng em đi

Hãy luôn khắc ghi

Chính là “ĐƯỜNG NHỎ”

Vì tuy là nhỏ

Nhưng được đến gần

Giêsu từ nhân

Chình là Thiên Chúa./.

 

 

Mến tặng các bạn nhỏ.

01/10/2012

Bước Theo